Witamy!

Szkoła Podstawowa w Smólsku otoczona jest rozległym placem
z boiskami szkolnymi, placem zabaw i zagospodarowanym terenem zieleni. Teren szkoły jest ogrodzony i bezpieczny. Obok budynku szkolnego znajduje się tzw. „amfiteatr”
– miejsce, gdzie odbywają się uroczystości szkolne.

Szkoła posiada salę gimnastyczną, bibliotekę, pracownię informatyczną, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, zadbane sale lekcyjne, jasne przestronne i estetyczne korytarze. 

Szkoła posiada bardzo dobrze funkcjonujący blok żywieniowy, obsługujący kilka szkół naszej gminy.

Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne zapewnia uczniom bardzo dobre warunki do nauki.

Dzięki dobrej organizacji pracy szkoła zapewnia dobry poziom kształcenia czego dowodem są bardzo dobre wyniki sprawdzianów po szkole podstawowej, sukcesy uczniów

w konkursach przedmiotowych i artystycznych, sukcesy w zawodach sportowych.